ޚަބަރު ފީތާ

އެހެނިހެން

ކުރު ވާހަކަ “ޔަލީނާ” (12)

“މަނީ.. އައި ވޯންޓް ޔޯ މަނީ” އޭރުވެސް ދައްތަގޮޑީގައި އިދެގެން ސަލާމަތް ވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. އެމީހާ ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ދައްތައަށް ފުރަގަސްދީގެންނެއެވެ. ދައްތައަށް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮޅިގެން ފޮނުވި އެތައްސަތޭކަ ޕާރުސަލް ތަކެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ކުދިންނަކަށް ހިލޭ މާސްކު

އެމެޒޮންއަށް އޮޅިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކަށް ފޮނުވި އެތައް ސަތޭކަ ޕާރުސަލްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ދޮރުވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ޖިލިއަން…