ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ޢާއިޝަތު ވަޙީދާތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާންގެ ވެރިރަށް ވެސް ހިފަނީ

ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާންގެ ވެރިރަށް ކާބުލްއަށް ވަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއާއި ތާލިބާންގެ އޮފިޝަލުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. ކާބުލްއަށް ވަދެ އެރަށް ހިފަން ފަށާފައި މިވަނީ…


ކަންދަހާރު އެއާޕޯޓަށް ތާލިބާނުން ހަމަލާ ދިނުމުން ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާން އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާގެ ރައްދެއް ކަމަށް ބުނެ ތާލިބާނުން އަފްޣާންގެ ކަންދަހާރު އެއާޕޯޓަށް ރޮކެޓު ހަމަލާތަކެއް ދީފިކަމަށް ޓާލިބާންގެ ތަރުޖަމާން ބުނެފިއެވެ. ރޮއިޓާސްއަށް މަޢުމޫލާތު ދެމުން…


ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ޕެރޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޕެރޫގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރެއްވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ނުވަނީސް އެޤައުމުގެ ވާތުފިޔައިގެ ރައީސް ޕެޑްރޯ ކަސްޓިލޯއާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ….


ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ފަށައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި އާންމު ތަންތާނގައި މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާކުރުމުން، އެނިންމުމާއި ދެކޮޅުހަދައި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ސަތޭކަ…


އޮމާންގެ ރަށްބޭރުން އިޒްރާއީލްގެ ޓޭންކަރަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 2 ފަޅުވެރިން މަރުވެއްޖެ

އިޒްރާއީލްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޒޯޑިއެކް މެރިޓައިމްއިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޕެޓްރޯލިއަމް ޓޭންކަރަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެޓޭންކަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ 2 ފަޅުވެރިން މަރުވެއްޖެއެވެ. އޮމާންގެ ރަށްބޭރުން އެރޭބިއަން ކަނޑުގައި މިއަދު…


ޕާކިސްތާނުން ތާލިބާނަށް އެހީވާކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތުތަށް ދޮގުކޮށްފި

ޕާކިސްތާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ގޮސް، ތާލިބާންގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ގުޅި، އަފްޣާނިސްތާން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ތާލިބާންއަށް އެހީތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަށް…ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 74،020 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި 76،848 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާއިރު 74،020 މީހުން މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ދައްކައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބަޔާން ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ…