ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ޢާއިޝް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ‎ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި 3 ޖޫން…ނިކަމެއްޗަކަށް އަނިޔާވެރި ވުމުން ދެއްކެވި ވޭންދެނިވި ބަދަލު……

މިއީ ހަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. އަލްއިމާމުއް ޛަހަބީ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ބަޔަކު މީހުން ކިޔައިދިނެވެ. ކޮނޑުހުޅާ ހަމައިން އަތް ބުރިކޮށްފައިވާ، މީހަކު މަގުމަތީގައި ހުރެ…


ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ “އަކުއާޓިކް” ޙަރަކާތް ފަށައިފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ މޫދުގެ ޙަރަކާތްތަށް ފެށުމުގެގޮތުން “އަކުއާޓިކް” ގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޙަރަކާތަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ…


އަމިއްލަ ޤައުމުގަ ހުރި މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާ ބަޔަކު މިޤައުމުގެ ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާ!: ޝައިޚް ސަމީރު

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ހުރި އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުވީ އާސާރީ މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާ ބަޔަކު، މިގައުމުގައި ހުރި ހުކުރު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ…


މާލޭގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އިސްކަންދަރު މަގުގައި ހުރި އޭ.އެސް.އެމް ގަރާޖުގައެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން މަޢުލޫމާތު…


މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 7 މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ 7 މީހެއްގެ ވަނަވަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން އާންމު…


ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ދުވުމުގެ ޓީޝާޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް (އެސްއޯ މޯލްޑިވްސް) އިން ބާއްވާ ދުވުމުގެ ޓީޝާޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެސް-އޯ މޯލްޑިވްސް އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނީ…ރަމަޟާން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 5,583,326.44 (ފަސް މިލިއަން ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ…