ޚަބަރު ފީތާ

ކޮލަމް

ދެމަފިރިންގެ ހައްޤުތަކަކީ ކޮބާ!

ކައިވެންޏަކުން ގުޅިގެންދާ ޒަވާޖީ ގުޅުމަކީ ވަރަށްމާތް މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި މިގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމަށް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދޫމައްޗަށް ފަރިތަކުރުން މުހިއްމު ދުޢާއެއް

އަހަރަމެން ނިކަމެތި އިންސާނުންގެ ހިތްތަކަކީ ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ ހިތްތަކެކެވެ. ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގެ އަވައިގައި ޖެހި އެންމެ ރަނގަޅު މުޢުމިނު އިންސާނާގެ ހިތްވެސް ލެބިގެންދާ ފަހަރު…