ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ފާޠިމަތު ފާޒިހާ

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވަމުންދާ އިންޑޮނީޝިއާގައި މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ…ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރި އަރްމޭނިއާ ސިފައިންތަކެއް އަނެއްކާވެސް އަޒަރްބައިޖާނު ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

އަރްމޭނިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ 13 ސިފައިން އަޒަރްބައިޖާން ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. އަޒަރްބައިޖާންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ސިފައިންނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް…


ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޓިބެޓަށް ވަރަށް ސިއްރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮންނަ ޓިބެޓަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގްޕިންގް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ޝީގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ވަރަށް ސިއްރުން ކުރެއްވި ތިން…


އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާން ސިފައިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ވައިގެ މަގުން ތޯލިބާނުންނަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ތޯލިބާނުންނާއި ދެކޮޅަށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެމެރިކާ ސިފައިން އެގައުމުން ފައިބާ…ކޮވިޑު ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ސައުދީގެ އާންމު ތަންތަނަށް ވަނުންވެސް މަނާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންނަށް އާންމު ތަންތަނަށް ވަނުން މަނާކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ނިންމައިފި އެވެ. މި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އޮގަސްޓް…


އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސުޕަމާކެޓްތަކުން ކާބޯތަކެތި ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު!

ކޯވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ސުޕަމާކެޓްތަކުން ކާބޯތަކެތި ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ފިހާރަތަކުން ކާބޯތަކެތި…ޗައިނާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ހެނާން ޕްރޮވިންސްގެ ބޮޑުބައި ފެނު އަޑީގައި

ޗައިނާގެ ހެނާން ޕްރޮވިންސްގެ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާޜު ކުރަމުންދާާ ވިއްސާރައިގަ މަގުތަކުގަ ފެން ބޮޑުވެ ޕްރޮވިންސްގެ ބޮޑު ބައި ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން…