ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ފާޠިމަތު ފާޒިހާ


އެމް.އެން.ޕީގެ ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފޯމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޕާޓި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނާއެކު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ…


ރައީސީ އީރާންގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ރައީސީ އީރާންގެ ރައިީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިއްޔެ އެވެ. ހުވާކުރެއްވުމުގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސީ ވިދާޅުވީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ…


ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގަ ހުއްޓިފައިވާ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފަށަން އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ގޮވާލައިފި

އީރާނުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ ޔޫރަޕް އަދި މުއްސަނދި ގައުމުތަކާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް އަލުން ފެށުމަށް އެމެރިކާއިން އިރާނަށް…


އެމެރިކާގައި ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރު 84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޮސްވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ކޮވިޑު ޖެހުނު ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29-22…މަސްއޫދަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މިހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ދިއެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދު ހިލްމީ އަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ލ. ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅުއްވާ މަސްއޫދަށް ހަމަލާ ދިނީ އަނބިކަނބަލުންނާއި…


ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިން ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލައިގަ އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް އަބްދުއް ސައްތާރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެކަން…