ޚަބަރު ފީތާ

މުނިފޫހިފިލިވުން

އޮރިޔާން ފިލްމު އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން، ފިރިމީހާވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރޭ: ޝިލްޕާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ އޮރިޔާން ފިލްމު އުފައްދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެޓްރަންސް އެކްޓަރ ސުރެކާ ސިކްރީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ވެޓްރަންސް އެކްޓަރ ސުރެކާ ސިކްރީ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވީ ޢުމުރުން 75 އަހަރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވީ ހިތުގެ…