ޚަބަރު ފީތާ

Articles by މުޙައްމަދު އަފްރާޙް


ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. “ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން” މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ފެށި މި ކެމްޕޭނަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ…


ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފި

ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި…އޮޕީސްތައް ހުޅުވުނަސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އޮޕީސްތައް ހުޅުވުނަސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި މިވަނީ މިއަދު…
ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް!

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޚާއްސަ ދަތުތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް…


ހއ. ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 65 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކޮނުމަށްފަހު ބިންގަޑު އެއްވަރުކުރަން 7,750 ކިއުބިކް…


އެސްޓީއޯ އިން ކޯނޭ އެސްކަލޭޓަރ ތައާރަފްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ( އެސްޓީއޯ) އިން ކޯނޭ އެސްކަލޭޓަރ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ލިފްޓް އަދި އެސްކެލޭޓަރ މާކެޓުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު އެއް-ބްރޭންޑް “ކޯނޭ” ލިފްޓު…