ޚަބަރު ފީތާ

Articles by މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

ރޯދަމަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް ހާމަކޮށްފި

ހިޖުރައިން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް…


ވާރިސުން އެދުނު ގޮތަށް މަހްމޫދުގެ ގާތިލު، ސާލިމް މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އދ. ދަނގެތީގައި ރަހުމްކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހްމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގާ ވާރިސުން އެދުނު ގޮތަށް މަހްމޫދުގެ ގާތިލު، އަލޮމް މިއާ (ސާލިމް) މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް…ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. ”ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން“ މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ފެށި މި ކެމްޕޭނަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ…


ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފި

ގައިދުރުކަމާއެކު ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކައިވެނި ޕާޓީ ބާއްވަން އެޗްޕީއޭ އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި…އޮޕީސްތައް ހުޅުވުނަސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އޮޕީސްތައް ހުޅުވުނަސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިގޮތަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި މިވަނީ މިއަދު…
ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް!

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޚާއްސަ ދަތުތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް…