ޚަބަރު ފީތާ

މަޒްލޫމްގެ ޗެޕްޓަރ ވަން ޓީޒަރ ދައްކާލައިފި، ހަމަ އޮބިނޯވޭ އިނގޭ!

މަޒްލޫމްގެ ޗެޕްޓަރ ވަން ޓީޒަރ ދައްކާލައިފި އެވެ.

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް‘ އާއި އައި ފިލްމްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ކުރު ފިލްމު ”މަޒްލޫމް“ ގެ ޗެޕްޓަރ ވަން ޓީޒަރ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އިރު، މި ޓީޒަރއާ ގުޅޭގޮތުން މާގިނަ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑު ދައްކާކަށް ނެތީމެވެ.

ކަޒްމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ޓީޒަރ ކިޔުންތެރިންނާ ޙަވާލުކޮށްލާނަމެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 45 މިނެޓުގެ ފިލްމުގެ ‘މަޒްލޫމް’ ގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް ނުޒުހަތު ޝުޢައިބް، އިފްނާޒް އަދި ’އައި ފިލްމްސް’ގެ ދެވަނަ ފިލްމު ‘ނީނާ’ ގެ ލީޑުން ފެނިގެންދާ ޝަރަފް ޢަބްދުﷲ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓްރެސް ވާޝިޔާ މުޙައްމަދު (ޝިޔާ) އަދި ”އެހެނަސް“ ވެބް ސީރީޒުން ތަޢާރަފްވި އަޙްމަދު ޝާރިފް ވެސް ‘މަޒްލޫމް’ ގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ބައިސްކޯފު އެޕްލިކޭޝަނުން ބަލައިލެވޭ މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ އާސިމް ޢަލީ އާއި އިލްޔާސް ވަހީދު އެވެ.

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry