ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ލިފާޡު

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ ”ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް“ ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން އަންގައިފި

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ ”ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް“ ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ”ލޯކަސްޓް ބީން…


އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަނީ!

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން…


ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަންވަރު 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދީފި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަންވަރު 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް…އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރެވަލް ރެޑް ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްދިނުމަށް ކާނަލް ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރެވަލް ރެޑް ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްދިނުމަށް ކާނަލް ރިޓއަރޑް މުހައްމަދުު ނާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް…


ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން މެދުކަނޑާލީ އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފްލެޓް…


ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮވިޑުގެ 2 ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮވިޑުގެ 2 ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް މިފަދައިން އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން 2…


ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ފާތިހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ޕީޖީ ޝަމީމް

މޭ 6 ގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އަހުމަދު ފާތިހްގެ މައްޗަށް މިވަގުތު ދައުވާއެއް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް…