ޚަބަރު ފީތާ

ވާހަކަ

ނިކަމެއްޗަކަށް އަނިޔާވެރި ވުމުން ދެއްކެވި ވޭންދެނިވި ބަދަލު……

މިއީ ހަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. އަލްއިމާމުއް ޛަހަބީ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ބަޔަކު މީހުން ކިޔައިދިނެވެ. ކޮނޑުހުޅާ ހަމައިން އަތް ބުރިކޮށްފައިވާ، މީހަކު މަގުމަތީގައި ހުރެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ ”ޔަލީނާ“ (10)

ޔުޝްކޮއްކޮއަށް ބަޔަކު އޮޅުވާލައިގެން ދިން އަނިޔާއެއީ ޔުޝް ވަރަށް ދެރަވި ލަދުގަތް ކަމެކެވެ. ޔުޝްކޮއްކޮ އެދެނީ މިފޮތުގައި އެވާހަކަ ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނުމަށެވެ. މީހުންގެ ތެރޭގައި އެވީ…