ޚަބަރު ފީތާ

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ “ޔަލީނާ” (12)

“މަނީ.. އައި ވޯންޓް ޔޯ މަނީ” އޭރުވެސް ދައްތަގޮޑީގައި އިދެގެން ސަލާމަތް ވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. އެމީހާ ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ދައްތައަށް ފުރަގަސްދީގެންނެއެވެ. ދައްތައަށް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފްލައިޓަށް އަރަން ހުއްދަ ނުދިނުމުން ބެގެޖް ބެލްޓް މަތީ ހިނގި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފްލައިޓަށް އެރުން މަނާ ކުރުމުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ބެގެޖް ބެލްޓް މައްޗަށް އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ނިއުދިއްލީގެ އިންދިރާ ގާންދީ އިންޓަނޭޝަނަލް…