ޚަބަރު ފީތާ

ދުނިޔެ

ދަރިފުޅު ޖަލުން ސަލާމަތް ވުމުން ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ޝިރުކު ކޮށްގެން

މުމްބާއި/އިންޑިއާ (31 އޮކްޓޯބަރ) – މިމަސްތެރޭގައި އިންޑިޔާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ ހިނގާ ޚަބަރަކަށް ވީ ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރ ޝަހްރުކް ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރްޔަން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމެރިކާގައި ހަފްތާއެއް ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރު 84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޮސްވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ކޮވިޑު ޖެހުނު ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު84 ޕަސެންޓު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29-22…