ޚަބަރު ފީތާ

ދުނިޔެ


ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައިފި

ރިޔާދް/ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ – ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއާއި ހަވާލާދީ ސައުދީ…