ޚަބަރު ފީތާ

ރިޕޯޓު

ބައްފަ

އެއްދުވަހަކު ޒުވާނަކު ކީރިތި ރަސޫލާޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހަށް އައިސް ޝަކުވާ ކުރަމުން ބުންޏެވެ. މާތް ސާހިބާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ އަޅުގަނޑުގެ މުދަލުން އަޅުގަޑުގެ އިޡްނަ އާއި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހަންނަަށް ވެސް ހިޔާ ފްލެޓް ލިބިއްޖެޔޯ ބުނެ ގުޅައިފި، އެކަމަކު އެއީ ފޭކް ކޯލެއް. ސަމާލުވޭ!

އެކިއެކި ކަންކަމާއިގުޅިގެން ފޯނު ކޯލުތައް އަންނަވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި އަބަދު ވެސް އިވޭ އަޑެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި އަގުބޮޑު އެޕާޓްމެންޓުތަކުގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ވެއްޖެކަމަށް ބުނެ އަންނަ ފޯނު…