ޚަބަރު ފީތާ

Articles by ޙަންނާން

އުރީދު އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖުލައި 31 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

އުރީދު އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖުލައި 31 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ބައިވެރިވުމަށް…ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރކަން އެޓޯލްނިއުސްއަށް!

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރއަކަށް އެޓޯލްނިއުސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ވަރޗުއަކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަމުގެ ފަހުމުނާމައިގާ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ…


ހުކުރު ދުވަހުގެ ބައެއް އަދަބުތައް !

އިރު އެދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ ހެޔޮ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ޢީދު ދުވަހެވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގައި…


އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް އެސްޓީއޯ އިން މުލާ ބްރޭންޑުގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް އެސްޓީއޯ އިން މުލާ ބްރޭންޑުގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ގައި މިއަދު ބޭއްވި…
އެޓޯލް ނިއުސް ޔޫރޯ ކުއިޒް ސުވާލު 41

ކޮންމެ ރެއަކު 12 އަދި މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު ސުވާލު އެޓޯލް ނިއުސްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ހަފުތާއެއްގެ ސުވާލުތަކުން އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ތަކަށް ރަނގަޅު…


ޔޫރޯ 2020 ފައިނަލް: އިޓަލީ – އިންގްލެންޑް

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭއިރު، މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑެވެ. މި މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފޯރިގަދަ އަދި ބަލާހިތްވާނެ…


އެޓޯލް ނިއުސް ޔޫރޯ ކުއިޒް ސުވާލު 40

ކޮންމެ ރެއަކު 12 އަދި މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު ސުވާލު އެޓޯލް ނިއުސްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ހަފުތާއެއްގެ ސުވާލުތަކުން އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ތަކަށް ރަނގަޅު…