ޔޫރޯ 2020: މުބާރާތުގެ ރަންބޫޓް ރޮނާލްޑޯއަށް، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ކީޕަރު ޑޮނަރޫމާ އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫރޯ 2020 ރޭ ނިމުނުއިރު، މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ޓޮޕް ސްކޯރާއަށް ދޭ ރަން ބޫޓް ޕޯޗުގަލް ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރޮނާލްޑޯއަށް ރަން ބޫޓް ލިބުނީ ޕޯޗުގަލް މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ފަސް ގޯލު ޖަހާ އެއް އެސިސްޓު ހަދައިގެންނެވެ. ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނުއިރު، މި ލިސްޓުގެ ދެވަނަ ލިބުނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޕެޓްރިކް ޝިކްއަށެވެ. ޝިކްވެސް ވަނީ ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. ނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯއަށް ކުރި ލިބުނީ އެސިސްޓުގެ ތަފާތުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޔޫރޯގެ ޓޮޕް ސްކޯރާގެ މަގާމު ރޮނާލްޑޯ ހޯދިއިރު، ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓަލީ ލީގުގެ ޓޮޕް ސްކޯރާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައިވަނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ލިބުނީ އިޓަލީގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލިއިޖީ ޑޮނަރޫމާ އަށެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޑޮނަރޫމާ ވަނީ ރޭ ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި އިންގްލެންޑުން ޖެހި ދެ ޕެނަލްޓީއެއް މަތަކޮށްފަ އެވެ. މިފަހަރުގެ  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުމަށް އިޓަލީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވީ ޑޮނަރޫމާގެ ފަރާތުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ފެނުނު މޮޅު ކުޅުމުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ސްޕެއިންގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕެޑްރީ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.