ޚަބަރު ފީތާ

އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް އެސްޓީއޯ އިން މުލާ ބްރޭންޑުގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އޮލިމްޕިކްސް ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް އެސްޓީއޯ އިން މުލާ ބްރޭންޑުގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއާ މިތަކެތި ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހުސައިން ރާއިދު މުހައްމަދެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި ބްރޭންޑުގެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބެންޑޭޖާއި ހުޅުގަޑާއި ޓޭޕް ފަދަ ތަކެތި ހުރެ އެވެ.

މިއަހުރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓޯކިޔޯގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry