ޚަބަރު ފީތާ

ކުޅިވަރު

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ގުރުއަތުލުން މި މަހުގެ 11 ގައި ބާއްވަނީ!

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ގުރުއަތުލުން މި މަހުގެ 11 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ. މި ފިއެސްޓާގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ