ވެލިދޫ ސޮކަރކަޕް 2023 :ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ އައިލެންޑާރސް އެފްޓީ އާއި ލަފޯރޒާ

ވެލިދޫ ސޮކަރކަޕް 2023 ފައިނަލަށް އައިލެންޑާރސް އެފްޓީ އާއި ލަފޯރޒާ ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

އައިލެންޑާރސް އެފްޓީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރީ ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން މޮލުވެ، 1 މެޗުން އެއްވަރުވެ 10 ޕޮއިޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެގެންނެވެ. ލަފޯރޒާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރީ ކުޅުން ދެމެޗުން އެއްވަރުވެ އަނެއް ދެ މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެގޮތުން ލަފޯރޒާއަށް ލިބިފައިވަނީ 8 ޕޮއިންޓެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މުބާރާތުގެ ތިންވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ރަދުން އެފްސީ އެވެ. ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކީ 7 ޕޮއިންޓެވެ. ޕަވަރޕަފް ބޯއީޒް އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. އައިކޮނިކްއަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވެލިދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަދި ވެލިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުޅުނު ނަމަވެސް އަލުން މިފެށީ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހުއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.