ޚަބަރު ފީތާ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން މެދުކަނޑާލީ އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު 10:00 އިން ފެށިގެން ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ.

“ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް، ހެލްތު ޕޮރެޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އިއުލާނު ކުރާނަން.” އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނާ އެކު އެޗްޑީސީން އެއްބަސް ވުމުުގައި ސޮއިކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހުސްވި ޖުލައި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އީދު ބަންދަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އަލުން ސޮއިކުރަން ފަށާފައިވަނީ، ޖުލައި 15 އިން ފެށިގެން ނެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުން 6,720 ފަރާތަކަށް ފްލެޓްދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: