ޚަބަރު ފީތާ

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން އަންގައިފި

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ “ލޯކަސްޓް ބީން ގަމް” ނަމަކަށް ކިޔާ އިންގްރީޑިއަންޓެއް “އެމްބެސަޑަރ” ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިންގްރީޑިއަންޓް “އެތިލީން އޮކްސައިޑް” ކިޔާ ކެމިކަލް އަކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އުފެއްދުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާތީ، އެ އެލަރޓާއިގުޅިގެން އެ އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެމްބެސަޑާ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” އެތެރެނުކުރުމަށާއި އަދި ނުވިއްކުމަށާއި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އަންގާފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry