މާލެ ސަރަހައްދުން 488 މީހުންނާއެކު 710 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުން 488 މީހުންނާއެކު 710 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ އަތޮޅުތަކުން 202 މީހުންނާއި ރިޒޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 05 މީހުންނާއި ތަރައްޤީކުރަމުންގެންދާ ރަށްރަށުން 15 މީހުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 64،396 އަށް އެރީއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި24109 މީހުން ތިބި އިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން204 މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން ނެވެ.

މިހައިތަނަށް ކޮވިޑު ޖެހިގެން 161 މީހުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.