ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެ

މަސްއޫދަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މިހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ދިއެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދު ހިލްމީ އަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ލ. ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅުއްވާ މަސްއޫދަށް ހަމަލާ ދިނީ އަނބިކަނބަލުންނާއި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްޓީއޯ އިން ކޯނޭ އެސްކަލޭޓަރ ތައާރަފްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ( އެސްޓީއޯ) އިން ކޯނޭ އެސްކަލޭޓަރ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ލިފްޓް އަދި އެސްކެލޭޓަރ މާކެޓުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު އެއް-ބްރޭންޑް “ކޯނޭ” ލިފްޓު…