ޚަބަރު ފީތާ

އާރޓިކަލްތައް

ދަރީންގެ ޙައްޤު

މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުދެރަވާ ދުވަހު އެންމެ ބޭނުންވާނީ ތިމާއަށް ފައިސާ ޙަރަދު ކުރާނެ ދަރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ތިމާ އާއި ލޯބިން ބަސްކިޔާ، ލޯބިން ފިރުމާލާ، ލޯބިން މުޢާމަލާތު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުސްލިމުންނަކީ، އިންސާނިއްޔަތުގެ ދުޝްމިނުންނެއް ނޫނެވެ.

މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި ކަމުގައިވަނިކޮށް، ހިދާޔަތުގެ ނޫރުން ބަޝަރިއްޔަތަށް އަލިކަން ގެނެސްދެއްވީ އިސްލާމްދީނެވެ. މިއީ އިންކާރު ކުރެވެންނެތް ޙަޤީގަތެކެވެ. އަޅުންގެ ނަމުގައި، ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިން އިންސާނުންތަކެއް…