ޚަބަރު ފީތާ

ސީގަލް ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާޒް ކޮށްފި

މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.
އެ މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައި ވަނީ، އާންމު ފަރުދުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި، މިވަގުތު އަމީނީމަގު ސީގަލް ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ހިސާބަށް އާއްމު ފަރާތްތަކުން ނުދިޔުމަށެވެ.
މިގެ އިތުރުން ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ހިސާބުތަކުގައި ގޭގެތެރެއަށް ދުން ނުވަންނަހެން ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ރަނގަޅަށް ލެއްޕުން މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކާއި ކުޑަކުދިންނާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް، ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.
އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ނުދިއުމަށް ހެލްތުން އަންގާފައިވާއިރު، އާލިފާނގަނޑު މިހާރު ނިއްވާލާފައި ާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: