ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބާއްވަނީ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންނަށް ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުން އިގްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމާއި ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަދި ޚާއްސަކޮށް މާލެ ސިޓީގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުން ދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި އެެހންކަމުން މި ރަސްމިއްޔާތަށް ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ރަސްމިއްޔާތު ޓީވީއެމުންނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބުކޮށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވަނީ އިދިކޮޅަށު ކޯލިޝަނަށް ކަމަށްވާތީ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށްވެސް އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، ހުވާކުރާ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތައް ބެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، މާލެ ސިޓީން ޕީޕީއެމްއަށް 11 ގޮނޑި ލިބިފައިވާ އިރު، އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހަ ގޮނޑި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry