ޚަބަރު ފީތާ

ކުޑަކުދިންގެ

އިބިލީހާއި ގަސް

((މި ވާހަކައަކީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ ލިޔުއްވާފައިވާ “ޝައިތާނާގެ މަކަރުވެރި ރޭވުން” މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.))   އަލްޙަސަންގެ އަރިހުން އަލްމުބާރަކް އަބޫ ފަޟާލަތު ރިވާ ކުރެއްވި…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހެނބަދޫ ސުކޫލުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ހެނބަދޫ ސުކޫލުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހެނބަދޫ ސުކޫލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ހެނބަދޫ ސުކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޤުރުއާން…