ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ އިން ބާޒާރުގައި ތެލާއި ކާޑު ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

2017 – ތެލާއި ކާޑު ވިއްކާ އަގު އެސްޓީއޯއިން ކުޑަކުރަން ނިންްމައިފިއެވެ. މިގޮތުން 23 އޭޕްރިލް 2017 އިން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 20 ލާރި އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 10 ލާރި ކުޑަކޮށް ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ހަކުރު އާއި ހަނޑުލުން 15% އަދި ފުށުން 12% އަގު ކުޑަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ބާޒާރުގައި ކާޑުގެ އަގުތައް:

ހަކުރު ބަސްތާއެއް: 400/-

ހަނޑޫ ބަސްތާއެއް: 298/-

ފުށް ބަސްތާއެއް: 400/-

 

Rate this post