22 އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި ކުރައްވައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށްގުޅުނު 22 އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި ކޮށްފި!

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ގުޅުނު 22 އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގެ ބިލްޑިންގްގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮފިސަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

DSC 0158

އޮފިސަރުން ހުވައިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހުވާލައިދެއްވުމަށްފަހު ހުވާގެ މުހިއްމުކަމާއި ހުވާގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމުގެ މައްޗަށް އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އޮފިސަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އަލަށް ކަސްޓަމްސް ވަޒީފާއާ ގުޅުނު މިއޮފިސަރުން ވަނީ 2016 ސެޕްޓެމްބަރ އިން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ހިންގި ކަސްޓަމްސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.