ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ

ފޮޓޯ: އެޓޯލް ނިއުސްފޮޓޯ: އެޓޯލް ނިއުސް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވުނު ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިރޭ ޖުމްހޫރިީ މައިދާނުގައި އޮންނަ މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނނީ 20:00 ގައެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ނިމިދިޔަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤަޥްމީ މުބާރާތުން ވަނަވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ދިނުންވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިރޭގޭ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއެވެ.

Rate this post