ޚަބަރު ފީތާ

ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޔޫތް ޔުނައިޓެޑަށް..

ތުއްތޮންބެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޔޫތް ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފިއެވެ.
އެޓީމުން ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީފައިނަކުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޗެލެންޖަރސް އާއި ބައްދަލުކޮށް ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުމުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީޝޫޓް އައުޓުގައި 6-5 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.
ފޯރިގަދަ އަދި ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ދެޓީމުންވެސް ދެއްކި މި މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނީ ޗެލެންޖަރސްގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރ 17 އަށެވެ.
ފަހުހާފުގައި ލިބުނު މި ފުރުޞަތުގައި ގޯލްކީޕަރުގެ ކައިރިން ނައްޓާލާފައި ޖައްސާލި ބޯޅަ ޖެހުނީ ގޯލުގެ ބޭރުން އަރިމަތީ ދާގަނޑުގައެވެ.
މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 15:50 ގައެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެޗްޕީއެސްއެން އާއި ޔޫތް ޔުނައިޓެޑެވެ.

Rate this post