ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

 

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ބާލީ ކައިރިއަށެވެ.

މިބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ 6.2 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

މިބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނި ބާލީގެ އިރުމަތިން 72 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް 6.2 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް އަދި ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

Rate this post