ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫތް ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި..

ތުއްތޮންބެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔޫތް ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލެންޖަރސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ޔޫތް ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޓީމުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 ލަނޑުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމުވެސް ހޯދި ޖާރޒީ ނަމްބަރ 7 އަޙްމަދު ރިފްޝާން އެވެ.

މި މެޗުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ބައްދަލު ކުރާނީ ބައިޕާސް އާއި އެޗްއެސްޕީއެން އެވެ. މިމެޗުވެސް ފަށާނީ 16:00ގައެވެ.

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް =/10000 ރުފިޔާ ދޭ މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ވަނީ 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

Rate this post

ޚިޔާލު 1 on "ޔޫތް ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި.."

  1. Youth United kulhunu 2 vana match eh noon.. kulhunu 3 vana match ves kaamiyabu koh mubarathuge ehkolhun semi final yageen kohfi

Comments are closed.