ޚަބަރު ފީތާ

ސްކޫޕުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

ސްކޫޕް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ސްކޫޕްގައި މިއަދު ގާތްގަޑަކަށް 11:40 އެހާކަންހާ އިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިހާރުވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ހާދިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވީކަމެއް އަދިވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

Rate this post