ޚަބަރު ފީތާ

ނެއްލައިދޫ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެ

ހދ. ނެއްލައިދޫ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ވަނީ ނިމިއްޖެ އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމް ޓީސީސީ އިން ހާމަ ކުރާގޮތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު ކޮލަމް އަދި މޭޝަނަރީ މަސައްކަތެވެ.

މި ފެރީ ސްޓޮޕް ބިނާކުރަމުން ދަނީ ޒޯން 1 ގެ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުންކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަ ކުރެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޢިޖްތިމާޢި ޒިންމާގެދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ނެއްލައިދޫ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.