ރައީސީ އީރާންގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ރައީސީ އީރާންގެ ރައިީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިއްޔެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ހުވާކުރެއްވުމުގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސީ ވިދާޅުވީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހު އިސްކޮށް އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ ގައުމުތަކާއި އެކު އީރާނުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އިރާނު ރައްޔިތުންނަށް އަލާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސީގެ ކެބިނެޓް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އިރާގު ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ހުވާކުރައްވާ ފަހުން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ކެބިނެޓް އިއުލާނު ކުރަން ލިބެ އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސީގެ ކެބިނެޓް އިއުލާނުކޮށް މަޖިލީހަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނެ އެވެ.

ރައީސީ އަކީ އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ހާމަނާއީގެ އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.