ޚަބަރު ފީތާ

ޗައިނާގެ ބައެއް ސަަރަހައްދުތަކަށް ވެލީގެ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ޗައިނާގެ އިތުރުގެ ބައެއް ޕްރޮވިންސްތަކަށް ވެލީގެ ތޫފާނެއް އަރައިފި އެވެ.

މި ތޫފާނުގައި ވެލިގަނޑު 100 މީޓަރަށް އުފުލުނު އިރު އެ ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ވައިގެ ތެރޭގައި އުޅުނީ ހިރަފުހާއި ވެއްޔެވެ. މިއަދު އެރި ވެލީގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު12 ޕްރޮވިންސަކަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހައިވޭތައް ބަންދުކޮށްފައިވެ އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސިޓީތަކުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވައި މަޑުވެ ހިރަފުސްކަން ފިލައި އާންމު ހާލަތަކަށް ދަމުންދާ ކަމަށްވެ އެވެ.

މި ތޫފާން އަރާފައިވާ ޕްރޮވިންސްތަކަކީ ޗައިނާގެ ގޯބީ ޑެޒާޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި ގުޅިފައިވާ ޕްރޮވިންސްތަކެވެ.

މިދިޔަ މާޗު މަހުވެސް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެލީގެ ތޫފާން އަރާފައިވެ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި އެރި އެންމެ ބޮޑު ވެލީގެ ތޫފާނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry