ޚަބަރު ފީތާ

ގާޒާގެ މާރުކޭޓެއްގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވައި އެކަކު މަރުވެ 10 މީހުން ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ޒާވިޔާ މާރުކޭޓުގައި ބާރު ގަދަ އެއްޗެއް ގޮވައި އެކަކު މަރުވެ 10 މީހުން ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ކެއުމާއި ތަކެތިގަތުމުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅެނިކޮށް އެ މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި 10 މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި މާރުކޭޓާއި ފިހާރަތަކާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވެ އެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެ ގޮވުން ގޮވާފައިވަނީ މާރުކޭޓުގައި ހުރި ތިން ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއްގައި އެވެ. އެ އިމާރާތުގައި ކައްކަ ގޭސް ދޫކުރާ ތަނެއް އިނދެ އެވެ.

ފަލަސްތީން ސަރުކާރުން ވަނީ އެ މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެއް ގޮވަން ޖެހުނު ސަބަބު ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: