ޚަބަރު ފީތާ

ކަރާޗީގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ހޮސްޕިޓަލުތައް ފުރެންފަށައިފި

ކަރާޗީގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ހޮސްޕިޓަލުތައް ފުރެންފަށައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރަޙައްދީ ސަރުކާރުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ކަރާޗީގެ ސަރުކާރު ހަސްފަތާލުތަކާއި އަމިއްލަ ހަސްފަތާލުތައް ފުރުމުން އިތުރު ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަރަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކަރާޗީގެ ހާލަތަށް ބަލާ އިރު، ކޮވިޑު ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 25.7 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ އިރު، މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ނިޞްބަތަކީ 5.25 އިންސައްތަ އެވެ. އަދި ކަރާޗީގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ 92.2 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑުގެ ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓު ޖެހިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: