ޚަބަރު ފީތާ

ނަސީބު ލައްވާލީ ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންނަށް!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑު ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރި ހިސާބުން އެންމެން އިންތިޒާރުކުރަމުން އައީ އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދޭނެ ދުވަހަކަށާއި ދޭނީ ކޮން ލުއި ތަކެއް ތޯ ބެލުމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ސޯލިހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށް ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓާއެކު އެންމެންގެ ވަގުތު ހުސްކޮށްލީ، ރައީސް ވިދާޅުވާނެ ބަސްފުޅަކަށެވެ. އިޢުލާން ކުރައްވާނެ ލުއި ތަކަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ޖުލައި މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބޭނެ ލުއިތައް އިޢުލާން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިރު، އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ނެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވާ މީހުންނަށް ދެ މަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު އިޢުލާން ކުރެއްވި ލުއި ތަކަކީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެޗްޕީއޭ އާއި މެޑިކަލް އެކްސްޕާޓުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު، ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮވިޑުގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކުރި މީހުންނަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ލިބުނު ކަމެއް ނުވަތަ ދެއްވާނެ ކަމެއް ވެސް ވިދާޅެއް ނުވެ އެެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރުކަމުން، މާލޭގައި ދިރުއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެމީހުންގެ ރަށަށް ދެވޭނެ ‘އަލި މަގެއް’ ފެންނާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުން ނުހިމެނެނީ, ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދެ ޑޯޒު ޖެހި މީހުން ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި އެ މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ‘ދޭހާ އަތްވާއި ވެހުނު ވާރޭގައި’ ދިގު ކިޔު ގައި ޖެހި، ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ފުރިހަމަކުރި މީހުންނަށް ލިބުނު މަންފާ އެއް ނެތެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
321

3 ޚިޔާލުތައް ގައި "ނަސީބު ލައްވާލީ ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންނަށް!"

  1. Mivaruge gamaaru baeh dhuvahakuves nudheken

  2. ކޮވިޑް ބޫސްޓަރ | ޖޫން 29, 2021 at 22:39 | Reply

    މިހާރު ކުލައިމެޓް ލޮކްޑައުން އަންނަން އުޅެނީ.

  3. 19ކޮވިޑް | ޖޫން 29, 2021 at 22:40 | Reply

    މިހާރު ކުލައިމެޓް ލޮކްޑައުން އަންނަން އުޅެނީ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.