ޚަބަރު ފީތާ

ކޮން ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް، ގައުމު ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމްޑީޕީން ނަގަންޖެހޭނެ: ސުޖާއު

މިޤައުމު ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭ ކައުންސިލު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސަންގު ޓީވީގެ ‘ޚަބަރަށްފަހު’ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ނުވަތަ ސަރުކާރު ވެއްޓިދާނެތީ، ބަހަނާއެއްގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިންމާލެވޭކައް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަންވެސް ކުރައްވާ މީކާއިލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މި ވެރިކަން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ، ދޮގު ހައްދަވަން އެންމެ ކުރީގައި ހުންނެވީ ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ރައީސް ކަމަށެވެ.

“ކޮން ބަހަނާ އެއް ދައްކާކަށް؟މިޤައުމު ހަލާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަގަންޖެހޭނެ. މިވެރިކަމަކީ ވެސް ފޭރިގަނެގެން ހޯދި ވެރިކަމެއް. މީގެން ރެކެން ނޫޅޭ.” ޝުޖާއު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "ކޮން ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް، ގައުމު ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެމްޑީޕީން ނަގަންޖެހޭނެ: ސުޖާއު"

  1. އަލީރަޝީދު | ޖޫން 28, 2021 at 07:36 |

    ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް އެމްޑީޕީގެ އެހެން ބޭފުޅަކާ ތިކަންތަކާ މަތި ކުރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެއް

Comments are closed.

%d bloggers like this: