ޚަބަރު ފީތާ

ޓެއިލާ ސްވިފްޓްގެ އަލްބަމް “ރެޑް” ނޮވެމްބަރު މަހު ނެރެނީ!

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓެއިލާ ސްވިފްޓްގެ އަލްބަމް “ރެޑް” ނޮވެމްބަރު މަހު ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

ޓެއިލާރ ސްވިފްޓް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަލްބަމް ރެޑް ނެރޭނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަލްބަމުގައި 30 ލަވަ ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ލަވަ 10 މިނެޓަށް ދިގުވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޓެއިލާ އަންނަނީ ކުރިން ރެކޯޑްކޮށްފައި ހުރި އަލްބަމްތައް އަލުން ރިލީޒް ކުރަމުން ނެވެ. އެގޮތުން “ފިއާލެސް” ވަނީ އަލުން ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ.

ރެޑް ފުރަތަމަ ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ. މި އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ބިލްބޯޑް ހޮޓް 100 ގައި ވެސް ހިމެނިފައިވެ އެވެ.

ބެސްޓް ކަންޓްރީ އަލްބަމް އަދި އަލްބަމް އޮފް ދަ އިޔާ 2014 ގްރެމީ އެވޯޑަށް ވެސް ރެޑް ވަނީ ނޮމިނޭޓް ވެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry