ޚަބަރު ފީތާ

ސުޝާންތުގެ ގޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެން ބޭނުންތަ؟

ބޮލީވުޑުގެ ތަރި ސުޝާންތު ސިންގ ރާޖްޕުތުގެ ގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ބަންދްރާގައި މޫދު ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަ މި އެޕާޓްމަންޓު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

މިއީ މޫދު ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ގެއަކަށް ވާތީ، ކޮވިޑު ކޭސްތައް މަދުވުމުން ނުވަތަ ކޮވިޑު ކޮންޓްރޯލު ވުމުން މި ގެ ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

މި އެޕާޓްމަންޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކު 4 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް އަށެވެ.

45.5 ލައްކަ ރުޕީސް ދައްކައިގެން މި އެޕާޓްމެންޓުގައި އުޅުނީ ސުޝާންތުއާއި އޭނާގެ ރޫމްމޭޓާއި ލޯބިވެރިޔާ ރީއާ ޗަކްރަބަތީ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު ސުޝާންތު މަރުވެފައިވާ އިރު، މުމްބައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ކަަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ކޭސް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯއޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، ނާކޯޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއިން މިހާރުވެސްދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުން ނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: