ޚަބަރު ފީތާ

ގަންގާ ކޯރުގައި އޮޔާދިޔަ ލަކުޑި ފޮށްޓެއްގައި އޮތީ 21 ދުވަހުގެ ކުޑަކުއްޖެއް!

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ގަންގާ ކޯރުގައި އޮޔާދިޔަ ލަކުޑި ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ކުޑަ ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެ ފޮށީގައި ތެރޭގައި އޮތީ 21 ދުވަހުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ރަތް ފޮތިގަނޑަކަށް ލާ އޮޅާލާފައިވާއިރު ފޮށީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ހުރީ ހިންދޫ ދީނުގެ އަޅުކަން ކުރާ ސާމާނުން ޖަރީކޮށްފައި އެވެ.

މި ފޮށި ކޯރުގައި އޮޔާ ދަނިކޮށް ނެގީ އެ ކޯރުގއި ބޯޓު ދުއްވާ ގުއްލޫ ޗައުދަރީ ކިޔާ މީހަކަށެވެ. އެމީހާ މީޑިއާގައި ބުނީ އެ ފޮށި ނަގައި ބަލަން ބޭނުންވީ އެ ފޮށީ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުމުން ކަމަށެވެ.

ފޮށީގެ ތެރެއިން ކުއްޖާ ރޯއަޑު އިވެން ފެށި އިރު ގުއްލޫ އާއި އެހެން މީހުން ތިބީ ކޯރުގެ ކައިރީގައި އެވެ. އެކަމަކު އެކަކުވެސް އެ ފޮށީ ނެގުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ އެ ފޮށި ނަގަން ކުރި މަސައްކަތުގައިވެސް އެހީތެރިކަން މީހަކު ފޯރު ނުކޮށްދޭ ކަމަށް ގުއްލޫ ބުންޏެވެ.

އެ ކުއްޖާ ނަގައިގެން ގުއްލޫ ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާ ގެއަށެވެ. ފުލުހުން އެ ކުއްޖާ އާއި ހަވާލުވީ އެ ގޭގައި އޮއްވަ ކަމަށްވެ އެވެ.

އެ ކުއްޖާ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހަދަން ފަށާފަ އެވެ. އަދި ފަރުވާއަށް ފަހު އެ ކުއްޖާ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ ކުއްޖާ ކޯރު ތެރެއަށް ފޮއްޓަކަށް ލައި ދޫކޮށްލި ބަޔަކު ހޯދުމުގެ ތަހުގީގު ފަށާފައި އެވެ.

އެ ކުއްޖާ އެއްލިލާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެއްކެއް އަދި ނުފެނުނު ނަމަވެސް ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު އިންޑިއާގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްބެލެވެ އެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ މަރާލަން ނުކެރިގެން އެހެން މީހަކު ނަގަން ދޫކޮށްލީ ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ލަފާ ކުރެ އެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގައި އަންހެނުންނާއި މެދު އެންމެ ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު ގައުމެވެ. އެއީ އަންހެން ދަރިން ބޮޑެތިވުމުން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ބޮޑު ކަމުން ކަމަށްބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "ގަންގާ ކޯރުގައި އޮޔާދިޔަ ލަކުޑި ފޮށްޓެއްގައި އޮތީ 21 ދުވަހުގެ ކުޑަކުއްޖެއް!"

  1. ބޯހަލައިކު | ޖޫން 18, 2021 at 14:51 |

    ދެން ކަލޭމެންނަށް ކީއްތަ؟ ކަލޭމެން ދާންވީނު އެކުއްޖާއާ ހަވާލުވާން. ތިހާވަރަށް ނޫހުގަ ނުލިޔެ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: