ޔޫރޯ 2020: (ގުރޫޕް އީ) ޕޮލެންޑް – ސްލޮވާކިއާ

ޔޫރޯ 2020 މުބާރާތް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު މިރޭ ގުރޫޕް އީގެ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ ކުޅޭ ގުރޫޕް އީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލެންޑް އާއި ސްލޮވާކިއާއެވެ.

މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ކްރެސްޓޮވްސްކީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މިއީ 67800 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މިރޭގެ މި މެޗު ބެލުމަށް 34000 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދުމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ސްލޮވާކިއާ އަދި ޕޮލެންޑްގެ ތާރީޚީ ބައްދަލުކުރުންތައް

ސްލޮވާކިއާ އަދި ޕޮލެންޑް މިހާތަނަށް އަށްފަހަރު ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޕޮލެންޑް ތިން ފަހަރު މޮޅުވެފައިވާއިރު، ސްލޮވާކިއާ މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރުފަހަރުއެވެ. އެއް މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

ދެޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ 5 މެޗުގެ ނަތީޖާތަށް

ޕޮލެންޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސްމެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ އެއްމެ މެޗަކުންނެވެ. ތިން މެޗުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ސްލޮވާކިއާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސްމެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ އެއްމެ މެޗަކުންނެވެ. އަނެއް ހަތަރު މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

ޕޮލެންޑް އަދި ސްލޮވާކިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުގައެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.