ޚަބަރު ފީތާ

ސާނަގެ ކުރުވާހަކަ “ޔަލީނާ” އެޓޯލްނިއުސްއިން ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް

ކުރިއަރަމުންއަންނަ ޒުވާން ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސާނަގެ ކުރުވާހަކަ “ޔަލީނާ” އެޓޯލްނިއުސްގައި ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ ހުރިހައި ޢުމުރުފުރާއަކަށް ކިޔާލެވޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަދި މި ވާހަކައިގާ ހުރިހައި “ފޮނިމީރުކަމެއް” އެކުލެވިގެންވާނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް “ޔަލީނާ” ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަފުތާއަކު 2 ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބްރާސްފަތި އަދި އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 07:00 ގައި “ޔަލީނާ” ގެ މުޅިން އައު ބައެއް ގެނެސްދޭނެ އެވެ.

އެޓޯލްނިއުސްގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ އިތުރު ވާހަކަތައް ވެސް މި ނޫސްވެރިކޮށް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4