ޚަބަރު ފީތާ

އެހެންގައުމުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ވެސް މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި

Hundreds of Muslim pilgrims circle the Kaaba, the cube-shaped structure in the Grand Mosque, as they observe social distancing to protect themselves against the coronavirus, in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia, Wednesday, July 29, 2020 During the first rites of hajj, Muslims circle the Kaaba counter-clockwise seven times while reciting supplications to God, then walk between two hills where Ibrahim's wife, Hagar, is believed to have run as she searched for water for her dying son before God brought forth a well that runs to this day. (AP Photo)

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެހެންގައުމުތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ހިނގަމުން މިދާ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެެހންނަމަވެސް މި ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ޚާއްސަ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ދަށުން ނެވެ.

އެގޮތުން ޙާޖީންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ސަލަމާތްތަތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ، އެޅެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ، އެކަން ކަން ތަންފީޒު ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިގޮތަށް ސައުދީން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައުމުތަކުން ސައުދީއަށް ދަތުރުކޮށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދިހާމައެއް ނުކުރެއެެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ އުދުހުންތަކަށް ސައުދީ ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ސައުދީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، އެވަގުތު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެންނެވެ. އެ ފަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ އެންމެ 1000 އެއްހާ މީހުންނަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry