ޚަބަރު ފީތާ

ފަލަސްތީނުގެ އެންމެބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގެ އެންމެބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

އިޒްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚްމަވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދާ މި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހިން ވަނީ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)ގެ ފަރާތުން ވަނީ ދިވެހީންގެ އެހީގެ ގޮތުގައި 2547 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޣާއްޒާގައި މަގުމަތިވެފައިވާ 90 ޢާއިލާއަކަށް ވެސް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް 100 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އައިއޭސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ފަލަސްތީނުގެ އެންމެބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.