ޚަބަރު ފީތާ

އެމެރިކާގެ މަޝްޙޫރު މޮޑެލް ބެލާ ހަދީދް އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި

އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ބެލާ ހަދީދް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ނިއު ޔޯކް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެ، އެ މުޒާހަރާގައި ބެލާ ހަދީދް ބައިވެރިވިއިރު، އޭނާ ވަނީ ލައިވް ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާއަށް އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯއިން ބެލާ ހަދީދް ފަލަސްތީނު މިނިވަން ކުރުމަށް އަޑުހަރުކޮށް ގޮވާ އަޑު އިވިގެން ދެއެވެ.

ބެލާ ހަދީދް އާންމުކުރި މި ވީޑިއޯގައި ޔަހޫދީން މުދައްއުކާލުމަށް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިއީ އިސްރާއިލާއި ފަލަސްތީނާއި ދެމެދުގައި އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ އިންސާނިއްޔަތުކަމާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް އެ ވީޑިއޯގައި ބެއްލާ ހަދީދް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބެލާ ހަދީދްގެ މި ވީޑިއޯ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއި އެކު އެގައުމުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ ހޭންޑަލްއިން މި ވީޑިއޯގެ މަންޒަރެއް ޓްވީޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އިޒްރޭލުން އެ މަންޒަރާއި އެކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ބެލާ ކަހަލަ މަޝްހޫރު މީހުން ޔަހޫދީން “މޫދަށް އުކަން” ގޮވާލުމަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ނައްތާލަން ތާއީދުކުރުން ކަމަށެވެ.

ބެލާ ހަދީދް އަކީ ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހުނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ 1948 ވަނަ އަހަރު ޔަހޫދީން ފޭރިގަތުމުންނެވެ. .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އެމެރިކާގެ މަޝްޙޫރު މޮޑެލް ބެލާ ހަދީދް އިޒްރޭލްގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.