ޚަބަރު ފީތާ

ޣައްޒާއަށް ދޭ ޙަމަލާތައް ހުއްޓައެއްނުލާނަން: ނަތަންޔާހޫ

އިޒްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާ ދޭން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާގައި މިއަދު ފަލަސްތީނުގެ 42 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ 3 އިމާރާތް ވަނީ ބިމާއި ހަމަކޮށްލާފައެވެ.

އިޒްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް މިއަދު ޙަމަލާ ދޭން ފަށާފައި ވަނީ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައެވެ. ޓީވީއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައި ވަނީ، ދެފަރާތް ސުލްޙަވެރި ކޮށް އަމަންއަމާން ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލި ނަމަވެސް، ޣައްޒާގެ މުޖާހިދުންނާއި އޮންނަ ރުޅިވެރިކަން އެހާ ފަސޭހައިން ހުއްޓާލެވެން ނެތް ކަމަށާއި، އަދިވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ބާރާއެކު ޣައްޒާއަށް ދޭ ޙަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާއަށް ފާއިތުވި 7 ދުވަހު ދިން ޙަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 188 މީހުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 55 ކުޑަކުދިންނާއި 33 އަންހެނުންނެވެ. 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޙަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމް ވެފައިވާއިރު ވެސްޓް ބޭންކުން ވެސް 13 މީހުން ވަނީ ޝަހީދު ވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ އެތައް އިމާރާތަކަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ އިމާރާތަކަށް ވެސް ވައިގެ ޙަމަލާދީ އެއްކޮށް ވަނީ ސުންނާފަތި ކޮށްލާފައެވެ. މިއަދު ޙަމަލާދިން އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަމާސްގެ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ޔަޙްޔާ އައްސިންވާރްގެ ގެވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވައިގެ މަގުން ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާތައް ދޭއިރު ރައްދުގައި ޙަމާސްއިން ވެސް ވަނީ ރޮކެޓް ޙަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. މި ޙަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް އިޒްރާއީލުން 10 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 2 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ޣައްޒާއަށް ދޭ ޙަމަލާތައް ހުއްޓައެއްނުލާނަން: ނަތަންޔާހޫ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.