ޚަބަރު ފީތާ

އަލްބާ އާއި ޕީކޭ އަށްވެސް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ ކުޅުމާއި ދުރައް !

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޔޯޑީ އަލްބާ އާ ޖެރާޑް ޕީކޭ ދުވަސްކޮޅަކަށް ކުޅުމާއި ދުރައްދާ ޖެހިއްޖެއެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަލްބާ ދެހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާއި ދުރައްދާން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި އަދި ޖެރާޑް ޕީކޭ ތިން ހަފްތާއަށް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ..

އަލްބާ އަދި ޕީކޭ އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ.

ބާސާގެ ޑިފެންސްލައިންގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ މި ދެކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުހިއްމު ބައެއް މެޗުތައް ގެއްލިގެން ދާނެއެވެ.

އެގޮތުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ދެކޮޅަށް ބާސާއިން ކުޅޭ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުގައި މި ދެކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އާއި ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ގްރެނާޑާ ގެ އިތުރުން ސެވިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބާސާ ކުޅޭ މެޗުގައި މި ދެކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

މިރޭ ބާސާ އާއި ވެލެންސިއާގެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެގަޑިން 19:15 ގައެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައެވެ.

 

Rate this post