ޚަބަރު ފީތާ

އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޕީޖީ އޮފީހާއި އާސަންދަ މޮޅުވެއްޖެ

ފޮޓޯ:ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ފޭސްބުކް ޕޭޖް.

މިހާރު ކުރިޔައްދާ އޮފީސްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޕީޖީ އާއި އާސަންދަ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބޭރު ކޯޓުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޕީޖީ އޮފީހާއި މީޑިއާނެޓް އެވެ. އެ މެޗު 19 ޕޮއިންޓް 13 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕީޖީ އެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޕީޖީގެ މައީޝާ ޔޫސުފް އެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ އާއި ރައީސް އޮފީހެވެ. އެ މެޗު 27 ޕޮއިންޓް 11 ޕޮއިންޓުން އާސަންދަ ކާމިޔާބުކުރިއިރު މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެޓީމުގެ ފާތިމަތު އުލްފާ އަބްދުލް ޝުކޫރު އެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 15 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ އެމްއެމްއޭ ސޯޝަލް ކްލަބު،ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، އެއްއޭސީއެލް، ކްލަބު އާސަންދަ،އެޗްޑީސީ، ބީއެމްއެލް، އިމިގްރޭޝަން، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، މީރާ، ކްލަބު 220 (ޕީޖީ އޮފީސް)، ރައީސް އޮފީސް، މީޑިއާ ނެޓްގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް އަދި ޓީމް އެސްޓީއޯ އެވެ.

Rate this post