ޚަބަރު ފީތާ

ރައީސް މައުމޫން މިޞުރަށް ކުރައްވަން އޮތް ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިޞުރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅު އެމަނިކުފާނު ކެންސަލް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ މިޞުރުގެ ގްރޭންޑް މުފްތީގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު މާލޭގައި ހުންނެވުން މާ މުހިންމު ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.

 

Rate this post